Liên hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NGUYỄN PHAN

  • Đại diện: Ông Hoàng Văn Đông

  • Chức vụ: Giám đốc

  • Địa chỉ: Số 3, Đường O, Khu Mỹ Giang 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 0904 255 789
  • Mã số thuế: 0315571744